Het gebed: Surah al-Fatiha leren + gratis werkbladen

Elk verplicht gebed bestaat uit een aantal eenheden (raka’ah) en surah al-Fatiha komt in iedere gebedseenheid terug. Geen enkel gebed is compleet zonder het reciteren van het allereerste hoofdstuk van de Quran. Wij hebben voor de kinderen een aantal werkbladen gemaakt die hun in-sha-Allah op weg kunnen helpen met het memoriseren van deze belangrijke surah.

Met deze simpele bladeren moedig je o.a. het kind aan om de surah in het Arabisch op te schrijven, en tegelijkertijd versterkt het de memorisatie van surah Al-Fatiha. Om je kind verder te motiveren en/of te belonen hebben wij ook een diploma toegevoegd die je aan je kind kunt geven, zodra het de surah heeft geleerd. Deze werkbladen zijn hieronder gratis in twee talen (Nederlands en Engels) te downloaden die je vervolgens uit kunt printen. Je kunt ze eventueel als een boekje inbinden.

 

1. Bismillaahi r-rahmaani r-raheem
In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

2. Alhamdulilaahi rabbi l-‘aalameen
[Alle] lof zij Allah, de Heer der Werelden.

3. Ar-rahmaani r-raheem
De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

4. Maaliki yawmi d-deen
De Heerser op de Dag des Oordeels.

5. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’een
U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.

6. Ihdina s-siraata l-mustaqeem
Leid ons naar het rechte Pad.

7. Siraata la-dheena an-‘amta ‘alaihim ghayri l-maghdoobi ‘alaihim wallaa d-daalleen
Het Pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust, noch dat van de dwalenden.

 

Klik hieronder op de worksheets die je graag wilt downloaden:

Surah al-Fatiha Worksheets – Dutch

Surah al-Fatiha Worksheets – English

For more printables you can visit our shop

KINDLY NOTE:

  • Deze werkbladen bevatten verzen van de Quran, ga er alsjeblieft netjes mee om.
  • These worksheets contain verses of the Quran, please be gentle.
  • This freebie is for personal use only, no commercial use allowed.

Deze werkbladeren zijn bestemd voor persoonlijk gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Andere freebies kun je hier vinden.


1 reactie

Geef een reactie