Privacy verklaring

In deze privacyverklaring staat beschreven op welke manier persoonsgegevens via deze website worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen deze gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring kan ten aller tijde gewijzigd worden door, bijvoorbeeld, wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 juni 2023.

Heb je nog vragen of opmerkingen over de inhoud van deze verklaring, dan kun je altijd contact opnemen via het contactformulier op deze website of door een e-mail te sturen naar info@ramadanrecepten.nl

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden verwerkt ten behoeve van de voldoende doelen:

 • Om een overeenkomst met je aan te gaan;
 • Het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven.

Hiervoor worden via deze website mogelijk en nooit andere gegevens dan de volgende door ons gevraagd en verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres + huisnummer
 • Postcode & Woonplaats
 • Land
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere / Gevoelige gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ramadanrecepten.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde gegevensverwerking

Ramadanrecepten.nl neemt geen geautomatiseerde beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Ramadanrecepten.nl van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) om alle informatie tussen u en onze website te beschermen bij het invullen van contactformulieren.

 

Waarom worden deze gegevens verzameld?

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Je de mogelijkheid te bieden een afspraak te maken;
 • De informatie op onze website af te stemmen op haar bezoekers;

 

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Ramadanrecepten.nl maakt gebruik van diensten van derden. Hierdoor hebben deze partijen hebben toegang tot onze website, server of verzamelde persoonsgegevens. Ter bescherming van jouw gegevens, heeft Ramadanrecepten.nl met elk van de volgende partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 • Google (bezoekersstatistieken)
 • Adomik Platform (advertentiestatistieken en digital advertising)
 • Antagonist.nl (webhosting)
 • Ad Alliance (mediapartij)

Google: We maken gebruik van Google-services voor bezoekersstatistieken en gepersonaliseerde advertenties. Raadpleeg het cookiebeleid voor meer informatie over hoe Google gegevens verzamelt en gebruikt.

Ad Alliance en Adomik Platform: We maken gebruik van de services van Ad Alliance en Adomik Platform voor advertentiestatistieken en (gepersonaliseerde) advertenties. Raadpleeg hun cookiebeleid voor meer informatie over hoe ze gegevens verzamelen en gebruiken.

Bewaartermijnen

We bewaren jouw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de hierin vermelde doeleinden of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. De bewaartermijn kan per doel verschillen. Hier zijn enkele voorbeelden van bewaartermijnen

 • Nieuwsbrief: We bewaren jouw gegevens zolang je geabonneerd bent op onze nieuwsbrief.
 • Google: Jouw gegevens kunnen maximaal 26 maanden worden bewaard volgens het beleid van Google Analytics
 • Social Media (Facebook, Twitter): Jouw gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.

 

Rechten

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Je kan ons hiervoor contacteren op het e-mailadres dat je bovenaan deze privacy verklaring vindt. Let op: om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Ramadanrecepten.nl. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Je kunt op elk gewenst moment de toestemming voor het bewaren of verwerken van jouw gegevens intrekken.

 

Weigeren verstrekken gegevens

Ramadanrecepten.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Ramadanrecepten.nl via e-mail. Jouw gegevens zullen hierbij nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Jouw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Ramadanrecepten.nl de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met Ramadanrecepten.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

Toestemming van gebruikers

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. We zullen jouw gegevens alleen gebruiken voor de hierin vermelde doeleinden en zullen geen persoonsgegevens delen met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijk verplicht. Door gebruik te maken van deze website stem je in met het gebruik van cookies en het verzamelen, delen en gebruiken van jouw persoonsgegevens voor gepersonaliseerde advertenties, zoals vereist door de wetgeving in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK).

Cookies

Ramadanrecepten.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Meer informatie over welke cookies door wie worden geplaatst, kun je in onze cookieverklaring vinden.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toezicht houdt op correcte naleving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl